КАРТИНИ от 300 до 600 лв.
Кликнете върху отделна снимка за уголемяване или слайдшоу.

Пейзаж с мост, В. Коларски
Пейзаж с мост, В. Коларски
м. б. / картон, 30 х 25см., Цена 400 лв.
Есенен ден, Р. Бондар
Есенен ден, Р. Бондар
м.б. / платно, 40 х 50 см., Цена 500 лв.
Сутрин, В. Радкова
Сутрин, В. Радкова
м. б. / платно, 31 х 36 см., Цена 600 лв.
Пролетни чувства, Н. Найденов
Пролетни чувства, Н. Найденов
м. б. / платно, 30 х 30см., Цена 350 лв.
Летен ден, Р. Бондар
Летен ден, Р. Бондар
м.б. / платно, 46 х 55 см., Цена 550 лв.
Необикновена луна, Г. Денчев
Необикновена луна, Г. Денчев
м. б. / платно, 30 х 25 см., Цена 400 лв.
Река, Р. Бондар
Река, Р. Бондар
м. б. / платно, 40 х 50см., Цена 550 лв.
Ежедневие, К. Божкилов
Ежедневие, К. Божкилов
м.б. / платно, 35 х 35 см., Цена 400 лв.
Къщи, Р. Бондар
Къщи, Р. Бондар
м. б. / платно, 30 х 40 см., Цена 380 лв.
Бaлeт, М. Бешев
Бaлeт, М. Бешев
м. б./фазер, 18 х 26 см., Цена 600 лв.
Макове, К. Иванова
Макове, К. Иванова
м. б. / платно, 43 х 26 см., Цена 350 лв.
Стаpият гpад Пловдив, К. Мухчиев
Стаpият гpад Пловдив, К. Мухчиев
м.б. / платно, 35 х 50 см., Цена 320 лв.
Стари къщи от Родопите, И. Тончев
Стари къщи от Родопите, И. Тончев
м.б. / платно, 40 х 50 см., Цена 450 лв.
Очакване, К. Божков
Очакване, К. Божков
м.б. / платно, 46 х 38 см., Цена 600 лв.
Есенна импресия, С. Стойкова
Есенна импресия, С. Стойкова
м. б. / платно, 30 х 30 см., Цена 300 лв.
Утро, К. Божков
Утро, К. Божков
м. б. / платно, 40 х 40 см., Цена 600 лв.
Изгрев, К. Божков
Изгрев, К. Божков
м. б. / платно, 40 х 40 см., Цена 600 лв.
Пролет, К. Божкилов
Пролет, К. Божкилов
м.б. / платно, 35 х 35 см., Цена 420 лв.
Утро в синьо, Ю. Ковачев
Утро в синьо, Ю. Ковачев
м. б. / платно, 70 х 30, Цена 550 лв
Къщи от Родопа, И. Тончев
Къщи от Родопа, И. Тончев
м.б. / платно, 40 х 50 см., Цена 450 лв.
Пейзаж с църква, С. Григорова
Пейзаж с църква, С. Григорова
м.б. / платно, 50 х 70 см., Цена 500 лв.
Композиция, Иван Нинов
Композиция, Иван Нинов
55 х 76 см., Лито 9/14, 2008, Цена 450 лв.
Природа V, Иван Нинов
Природа V, Иван Нинов
76 х 55 см., Лито 10/14, 2007, Цена 450 лв.
Старото гърне, В. Радулов
Старото гърне, В. Радулов
м.б./платно 22 х 44 см., Цена 500 лв.
Лятна нощ, В. Шунев
Лятна нощ, В. Шунев
смесена техника/платно върху фазер 24 х 35 см., Цена 350 лв.
Орлов мост, Ю. Ковачев
Орлов мост, Ю. Ковачев
м. б. / платно, 45 х 30см., Цена 550 лв.
Люляк, Ю.Ковачев
Люляк, Ю.Ковачев
м. б. / платно, 41 х 33 см., Цена 450 лв.
Лодки в мъглата, Ю. Ковачев
Лодки в мъглата, Ю. Ковачев
м. б. / платно, 50 х 40 см., Цена 600 лв.
Бог Слънце II, В. Шунев
Бог Слънце II, В. Шунев
смесена техника/платно върху фазер 30 х 30см., Цена 360 лв.
Бог Слънце I, В. Шунев
Бог Слънце I, В. Шунев
смесена техника/платно върху фазер 30 х 30см., Цена 360 лв.
Бог Слънце IV, В. Шунев
Бог Слънце IV, В. Шунев
смесена техника/платно върху фазер 30 х 30см., Цена 360 лв.
Пейзаж, В. Шунев
Пейзаж, В. Шунев
смесена техника/платно върху фазер 22 х 33 см., Цена 320 лв.
Пролет, Р. Бондар
Пролет, Р. Бондар
м.б. / платно, 30 х 40 см., 320 лв.
Параклис, Т. Марков
Параклис, Т. Марков
м.б. / платно, 20 х 45 см., 500 лв.
Пред буря, Т. Марков
Пред буря, Т. Марков
м.б. / платно, 33 х 44 см., 560 лв.